Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийХорошие газеты
Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Газета Родовое поместье Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):Группы
Громадською радою при МОНмолодьспорту проведено круглий стіл «Аналіз програм здорового

02 марта 2013, 15:38

 

26 лютого 2013 року Громадською радою при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України проведено круглий стіл «Аналіз програм здорового способу життя, профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу в системі освіти України».

Зазначимо, що захід, який проходив під головуванням голови постійної комісії з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Громадської ради при МОНмолодьспорту, голови Громадської організації «Асоціація працівників дошкільних навчальних закладів м. Києва» Тамари Ільченко, відбувся відповідно до Плану роботи Громадської ради та Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2013 році.

Учасниками засідання стали представники МОНмолодьспорту, члени Громадської ради при МОНмолодьспорту, Національної академії педагогічних наук України, представники державних органів влади, громадських та релігійних організацій, автори тематичних підручників і програм, освітяни та науковці з усіх областей України. Усього – майже 70 учасників.

Звертаючись до присутніх, голова Громадської ради при МОНмолодьспорту Ярослав Болюбаш зазначив, що метою круглого столу є зіставлення різних експертних точок зору та прийняття певного рішення щодо ефективного впровадження в навчально-виховний процес пропаганди здорового способу життя. «Після цього заходу ми сформуємо рекомендації, які допоможуть нам у вирішенні існуючої проблеми», – поінформував Ярослав Болюбаш і закликав до активної співпраці громадські та релігійні організації, батьків та державні органи влади.

Один з ініціаторів заходу, співголова Всеукраїнської громадської організації «Батьківський комітет України» Олександр Скворцов зауважив: «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту приділяє велику увагу проблемі профілактики ВІЛ/СНІДу, але результати роботи можна і потрібно покращувати. Тому треба змістити спектр уваги на фактори, визначені за результатами сьогоднішнього заходу». Олександр Скворцов наголосив на важливості конструктивного діалогу в рамках круглого столу та його результатів, а також подякував МОНмолодьспорту за організацію заходу.

Про особливості аналізу тренінгових курсів з профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ-інфекції/СНІДу розповіли старший науковий співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук Валентина Кириченко та член Координаційної ради ВГО «Батьківський комітет України» Сергій Бєляков.

Практичні результати впровадження програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в країнах світу та в Україні окреслили начальник відділення моніторингових досліджень Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Олена Патрикеєва та директор просвітницького центру «Троїцький» Олена Хавченко.

Окрім того, під час засідання обговорювалися пункти програми «Основи здоров’я» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму проаналізували професор Університету менеджменту освіти АПН України, керівник робочої групи з підготовки нової навчальної програми з основ здоров’я для 5-9 класів Тетяна Бойченко та голова міського відділення «Батьківський комітет Луганщини», відмінник освіти України Наталія Заіка.

Під час засідання також обговорювалися особливості модернізації програми профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу. Зокрема, йшлося про необхідність робити акцент на морально-етичних аспектах поведінки підлітків та на розвитку психологічної стійкості до важких життєвих ситуацій.

http://www.mon.gov.ua/ua/news/5393-gromadskoyu-radoyu-pri-monmolodsportu-provedeno-krugliy-stil-analiz-program-zdorovogo-sposobu-geittya,-profilaktiki-rizikovanoyi-povedinki-ta-vilfraslsnidu-v-sistemi-osviti-ukrayini

Аудиозапис заходу:

Скачать в формате MP3.

 

ДОКЛАД: « АНАЛИЗ ПРОЕКТА «ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ» — РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД».  

    В ответ на многочисленные обращения родителей и общественных  организаций  по поводу содержания проекта «Захисти себе від ВІЛ», реализуемого сегодня через тренинговый курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ» авторов Воронцовой Т. В. и Пономаренко В. С., ВОО «Родительский комитет Украины» провел его рецензирование с привлечением двадцати девяти  специалистов (по педагогике, психологии, философии, истории, филологии, богословию, биологии, медицине), двое из которых являются академиками, трое – членам-корреспондентами  академий, трое — докторами, десятеро – кандидатами наук, шестеро – проректорами высших учебных заведений.

Результаты работы показали, что проект выполнен непрофессионально и концептуально ошибочен. В его основе лежит предположение, что ВИЧ-инфекцию  можно  предотвратить, обучая подростков презервативной контрацепции и закрепляя тренировками определенные модели поведения, причем без формирования моральных установок. То, что проект имеет «презервативную направленность» показал его лингвистический анализ. Так верность в браке, как средство ВИЧ-профилактики, упоминается 2 раза, воздержание до брака – 8 раз, а презерватив 108 раз. В теории влияния такой прием называется «навязыванием давления позиции».

Что касается передачи ВИЧ половым путем при контакте здорового человека с больным, даже при использовании презервативов — это только вопрос времени. Презерватив никогда не защищал на 100%  ни от беременности, ни от венерических заболеваний и это признают все, без исключения, медики. В 2004 году получили известность работы профессоров Вашингтонского Университета Дэвиса и Веллера, которые провели тщательный обзор сотней результатов исследований презервативов в защите от ВИЧ, проводимые в разных странах и разными методами. Веллер и Дэвис определяют 80%-ю эффективность презерватива как среднюю, с крайними сценариями от 35-94%.  Стоит иметь в виду, что наш рынок завален изделиями, произведенными в Индии, Китае, Малазии и их надежность определить вообще не возможно.

Статистике показывает, что более 90% ВИЧ-инфицированных приходится на долю наркоманов и людей, ведущих половораспущенный образ жизни, и совершенно очевидно, что  борьба с ВИЧ/СПИДом – это, прежде всего, профилактика  этих социально-опаснейших  явлений.  Бесполезно бороться с ними,  не давая им нравственной оценки, не воспитывая у людей чувство внутреннего неприятия, а тем более представляя  их лишь как вредные привычки и свободу сексуального  выбора. Авторы же отказались от  такой нравственной  оценки, что автоматически лишило проект какой-либо перспективы. В отсутствии гарантированных медицинских способов защиты основой здоровья служит только добрачное и внебрачное воздержание, а это опять же  вопрос нравственности. Поэтому,  мы считаем, что любой проект по профилактики ВИЧ/СПИДа, работающий вне нравственного поля, является концептуально ошибочным, поскольку в принципе не может решить проблему.

Любого подростка интересует вопрос – что надо делать, чтобы не быть ВИЧ-инфицированным. В проекте утверждается, что меры индивидуальной безопасности определяются простой формулой (ABCD): воздержание, взаимная верность неинфицированных  сексуальных партнеров, применение  презервативов  каждый раз, когда есть хоть малейшее сомнение о ВИЧ-статусе сексуального партнера, не делиться иглами.  Анализ данной формулы позволяет сделать однозначные выводы о ее предназначенности для групп риска и лиц, ведущих рискованный образ жизни.  В качестве же объекта воздействия авторы выбрали всю «молодежь на пороге начала половой жизни». Стоит отметить, что в «Европейском плане по ВИЧ/СПИДу на 2012-2015гг.», такая категория как «молодежь на пороге начала половой жизни» отсутствует. Таким образом, авторы произвольно присоединили всех, без исключения подростков к группам  риска и тем самым автоматически перенесли на них принцип  АВСD. Любой методист знает, что программа для целевой группы должна учитывать особенности именно этой группы.  И если говорить о нашей теме, то Европейский план «Рекомендует… чтобы программы профилактики … включали всесторонний набор мер по снижению  вреда  для лиц, потребляющих инъекционные наркотики, а также меры по сокращению  передачи ВИЧ-инфекции половым путем …» Таким образом, фиксируется: во-первых,  явление состоялось, оно происходит, и будет происходить далее. Во-вторых, такое поведение приносит вред. В-третьих, чтобы как-то снизить этот вред и предлагается формула индивидуальной защиты. Большинство же молодежи, охватываемой проектом, всего этого просто не делает. Поэтому, программы профилактики для нормальных подростков должны быть направлены не на снижение вреда от того, что когда-то  с ними произойдет, а возможно и не произойдет, а  на предотвращение самого явления (наркотического, или  сексуального старта). Другими словами,   подростку надо давать выбор  не между плохим и очень плохим, то есть сексом  с презервативом или без него, а  между хорошим и плохим, где хорошее – это воздержание, а плохое – невоздерженность. Многие, возможно, зададут вопрос: «а что в этом плохого?».  А плохое можно охарактеризовать одним словом: «провокация». Если ученики постоянно будут слышать о подростковом сексе, о презервативах, играть  ролевые игры соответствующего содержания – это может спровоцировать сексуальный старт. Если говорить о наркомании не как об опаснейшем социальном пороке, а как о «вредной привычке», указывать, что «наркотик  легкодоступен», что «наркоманом за одну ночь не становятся» и, что «человек, контролируемо принимающий наркотики с целью получения «кайфа» не наркоман, а просто «злоупотребитель психотропных веществ» – это может спровоцировать  наркотический старт.  Поэтому, мы считаем, что в данном случае авторы допустили серьезную методологическую ошибку.

 Одним из базовых принципов нашей отечественной педагогики является неразрывная связь нравственного воспитания и образования. В противовес этому из  проекта сознательно исключена нравственная составляющая.  С первых строк заменена терминология, изначально несущая в себе общественное порицание, на  нейтральные, или даже романтические названия. Авторы считают, что «СПИД – это болезнь, а не расплата за грехи», тем самым переводя все известные  явления в разряд «нормы».  Они пишут: «Избегайте поучительных высказываний, заставляющих участников принимать решения, которые, на ваш взгляд, правильные». Учителям предлагается «воздерживаться от осуждения личностных ценностей и убеждений участников», а так же «избегать моральных оценок». Такой подход полностью противоречит высказываниям В.А.Сухомлинского, что половое воспитание нельзя рассматривать в отрыве  от нравственного воспитания.

Второй момент, авторы не учитывают  особенности подростковой психики. Дело в том, что до подростков доводится не просто информация, а информация сексуального характера. Огромное количество такой информации, публичное обсуждение вопросов сексуальности, ролевые игры соответствующих сценариев – все это не может не увеличить внутреннее напряжение подростков и  наивно предполагать, что эта энергия будет реализована только после их вступления в брак. Подросток довольно скоро столкнется с проблемой: «что делать с возбуждением?» Установок на здоровые формы самореализации, такие как спортивные секции, церковь, творческие коллективы, проект не дает. И у ребенка остается только два пути: либо совершить сексуальный старт, и в этом ему поможет раздел «Твой осознанный выбор», который максимально упрощает саму процедуру такого шага, либо закрываться в ванной комнате, и в этом ему поможет, например, курс «Рівный-рівному», где подростков прямо призывают к занятию мастурбацией. Поэтому, как бы не казалось нелогичным с точки зрения взрослого, но на практике   ранний секс-просвет вне нравственных установок означает провокацию. Информации о сексе в отрыве от таких понятий, как любовь и  верность — провокация.  Презерватив в кармане подростка – провокация, а их массовая раздача является массовой провокацией. Опрос школьников города Киева показал, что презерватив оказывает провокационное воздействие, даже вне первичной мотивации. В отсутствии же семейных уз рост половой активности неизбежно приводит к   увеличению количества половых партнеров и, следовательно, увеличивает  риск  заражения. Поэтому, мы считаем, что   чем больше усилий будет направлено в данном направлении,  тем  плачевней будут результаты. Стоит отметить, что  А.С. Макаренко, работая с «трудными» подростками в послереволюционный период полной сексуальной распущенности  и свирепствования венерических заболеваний, а это очень похоже на сегодняшнюю действительность, писал: «Мой опыт говорит, что специальное, целеустремленное, так называемое половое воспитание может привести только к печальным результатам».

    Крайне опасным является  то, что проект дискредитирует родителей. В анкете «Социально-психологический портрет ученика» они представлены  как алкоголики, наркоманы, источник агрессии, дискриминации, насилия и просто уголовные преступники. Чего стоят, например, два вопроса: «тебе предлагали употребить наркотик (отец, мать)»; «подвергался ли ты когда-нибудь физическому, сексуальному насилию, если да то со стороны кого (родителей, учителей)». В одном из тренингов ученикам даже предлагают разыграть сценку ссоры родителей по поводу распределения домашних обязанностей. В разделах, связанных с помощью подростку  при изнасиловании, или ВИЧ-инфицировании родители, как источник такой помощи, не упоминаются вообще. В.А.Сухомлинский писал: «Все школьное воспитание – это по существу воспитание любви к матери и отцу…», и  с этой точки зрения проект не выдерживает никакой критики. В разделе, посвященному формированию жизненных ценностей, а это уже не просто профилактика ВИЧ/СПИДа – это философия жизни, авторы пишут: «если не прикладывать никаких усилий, ценности сформируются стихийно – под влиянием жизненных обстоятельств и окружения (родителей)». Дальнейшая же фраза: «Так не является ли эта сфера слишком важной, что бы позволять другим людям, или обстоятельствам решать за нас?»  есть не что иное, как призыв к неподчинению и выведение детей из под родительского влияния.

 Если проанализировать все вышеизложенное с точки зрения педагогической науки, то сознательное удаление нравственности из процесса обучения, пренебрежение особенностями возрастной психики, выведение подростков из под влияния родителей означают фактический переход от традиционной системы воспитания к системе, так называемого «свободного воспитания», при которой ребенку предоставляется полная свобода действий, в том числе и действий сексуального характера, игнорируется  родительская власти и трудовое воспитание. Переход к такой системе крайне опасен для нашей семьи ввиду ее традиционной консервативности. Преимущественное право родителей на воспитание, уважение родителей, признание родительской власти, участие в работах по дому, содержание родителей в старости – все это считается у нас совершенно естественным  и передается из поколения в поколение. Свободное воспитание неизбежно разорвет внутрисемейные связи, превратив семью из единого организма в сборище индивидуумов, существующих на общей жилплощади. Поэтому, опасность данного проекта заключается еще и в том, что предлагаемые в нем подходы разрушат  традиционную семью, являющуюся основным носителем исторических и духовно-нравственных ценностей.

 То, что авторы  пытаются внедрить чуждые нам  педагогические модели, подтверждает презентация  их  методики: «ее отличие от традиционных методов воспитания в том, что формирование собственной системы ценностей происходит не путем морализаторства». Одной этой фразой они перечеркнули  все традиции нашей педагогики, которую сформировали  Ушинский, Макаренко, Сухомлинский. Наши классики  никогда не занимались морализаторством, а все что они создали, было ими выстрадано и многократно проверено на практике.

Общий вывод: не решая проблемы ВИЧ/СПИДа проект концептуально и методологически ошибочен, носит провокационный характер и означает фактический переход от традиционной системы воспитания к, так называемому, «свободному  воспитанию». Хорошо зто, или плохо – судите сами. Мы считаем, что это кратчайший путь к демографической катастрофе и потере национальной самоиндификации.

Сергей Беляков ВОО “Родительский комитет Украины”

http://rodkom.org/2013/2136.html


--- Подпишись на рассылки и газеты... --- --- Информационная политика газеты... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

НравитсяCopyright 2006-2023 © Международная газета "Родная газета"
Информационная политика международной газеты «Родная газета» http://rodnaya.bytdobru.info/o-gazete/#anchor164
Копирование материалов приветствуется. Будем благодарны за ссылку на наш сайт.
Ответственность за содержание информации несёт её автор.
Разработка сайта http://devep.ru