Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийХорошие газеты
Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Газета Родовое поместье Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):Группы
Конференція "Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій..." (22 квітня 2016 р., м. Київ)

13 апреля 2016, 20:42

Запрошуємо до участі в роботі конференції "Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції"

Дорогі друзі!

Висловлюємо свою повагу та маємо честь запросити Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції».

Нині в Україні відбувається активний пошук шляхів і напрямів подальшого розвитку сільських населених пунктів та сільських територій. При цьому, розглядаючи механізми забезпечення сталого розвитку цих територій, науковці й практики звертають увагу, перш за все, на необхідність децентралізації влади й управління з метою призупинення динаміки зникнення сіл та селищ, а також збільшення обсягу інвестицій за рахунок різних джерел, у т.ч. й власних.

Сучасні традиційні підходи щодо вирішення проблеми збереження сільських територій і сільських населених пунктів ґрунтуються, передусім, на розробленні нових напрямів і механізмів розвитку сільських громад й шляхів призупинення процесу відтоку населення з сільської місцевості. В останні роки намітились й зворотні процеси, які пов’язані з відтоком міського населення у сільську місцевість. Розвиток родових садиб, при цьому, є одним із шляхів відтворення сільських населених пунктів і поки що залишається поза увагою як держави, так і органів місцевого самоврядування.

В ході конференції передбачається обговорення актуальних проблем розвитку сільських територій, теоретичних і практичних питань регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості та підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників.

До участі у заході запрошені представники центральних і місцевих органів влади й самоврядування, вітчизняні та іноземні експерти, представники місцевих громад тощо.

Конференція відбудеться 22 квітня 2016 року о 10.00 в конференц залі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул., Героїв оборони, 10, к. 315).

Про свою згоду взяти участь у заході просимо повідомити не пізніше 20 квітня 2016 р. на електронну пошту: [email protected]

Телефон для довідок: Марія Плотнікова + 38 067 4400349.

Попередня програма конференції додається.

З повагою,
М. Плотнікова.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
 
 
ПРОГРАМА
міжнародної науково-практичної конференції
 
«Родові поселення – механізм формування державних
пріоритетів розвитку сільських територій України
в умовах євроінтеграції»,
 
присвячену 60-річчю від дня заснування інституту
 
 
22 квітня 2016 р.
 
 
Київ

Проект

Резолюція конференції
«Родові поселення – механізм формування державних
пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах
євроінтеграції», присвячену 60-річчю від дня
заснування інституту
 
22 квітня 2016 року                                                      м. Київ
 
Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи на міжнародній науково-практичній конференції «Родові поселення – механізм формування державних пріоритетів розвитку сільських територій України в умовах євроінтеграції» її учасники вносять на розгляд наступні пропозиції:
1. Для підтримки ідеї родових садиб (прим.ред.: точніше була би назва «родових помість») і нормативно-законодавчого забезпечення її реалізації направити резолюцію відповідним міністерствам і відомствам з пропозицією розглянути на колегіях цих державних органів влади.
2. Запропонувати Національній академії аграрних наук України, враховуючи включення теми родових садиб в план наукових досліджень НААНУ до 2020 року, високу ефективність впливу реалізації цієї ідеї на процес відродження і розвитку сільських територій та масштаби цієї проблеми (зняття з мапи України 20 сільських населених пунктів в рік) в межах України, передбачити створення в структурі ННЦ «Інститут аграрної економіки» окремий підрозділ по проведенню наукових досліджень цього напрямку.
3. Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства України підтримати пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту Землі» про затвердження для аграрних коледжів навчальної програми, яка направлена на вивчення одного з напрямків планомірного розвитку сільських територій: «Родова садиба: економіка, технології, комунікації, екологія».
4. Запропонувати Міністерству аграрної політики та продовольства України визначити Житомирську область, враховуючи інтенсивний позитивний практичний ріст тенденцій (започатковано 11 родових поселень за останні 7 років), базовою для вивчення практики відродження населених пунктів на сільських територіях.
5. Запропонувати ННЦ «Інститут аграрної економіки» разом з Всеукраїнською громадською організацією «Народний рух захисту Землі» підготувати та направити в установленому порядку Міністерству аграрної політики та продовольства України, проект наказу «Про визначення Житомирської області базовою для вивчення практики відродження населених пунктів на сільських територіях».
 


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
створення комунікативного простору для обговорення актуальних проблем розвитку сільських територій та формування пропозицій щодо регіонального розвитку в умовах самозабезпеченості, підвищення стійкості місцевих громад до зовнішніх чинників.
ПОРЯДОК РОБОТИ
Пленарне засідання
Модератор – Малік Микола Йосипович,
доктор економічних наук, професор, академік НААНУ, завідувач відділу розвитку підприємництва і кооперації, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Відкриття конференції 10.00
Вітальне слово від організаторів конференції 10.00-10.20
Cаблук Петро Трохимович,
доктор економічних наук, професор, академік-секретар НААНУ, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Концептуальні основи розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління
Доповіді 10.20-13.00
Ковальова Олена Вікторівна,
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» як механізм стимулювання зайнятості сільського населення та засіб впливу на соціально-економічні складові життєдіяльності громад та територій
Стефанович Андрій Миколайович
директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України
Формування та реалізація державної політики розвитку сільських територій
 
Хоменко Микола Павлович
кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти, заступник директора ДУ «Науково-методичний центр «НМЦ «Агроосвіта»
Вивчення питань планомірного розвитку сільських територій у вищих навчальних закладах
Корінець Роман Ярославович
президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
Роль сільськогосподарського дорадництва в системі розвитку сільських територій України
Ткаченко Юрій Олександрович,
голова Одеської організації «Народний рух захисту Землі»
Досвід організації родових поселень в Одеській області
Ярмоченко Ігор Віталійович,
голова Головківської сільської ради Малинського району Житомирської області
Відродження населених пунктів на сільських територіях і роль місцевих органів влади в цьому процесі
Молодецька Світлана Василівна,
представник поселення «Простір Любові» Новоград-Волинського району Житомирської області
Родові помістя,освіта та гармонізація внутрішнього розвитку особистості
Кисіль Микола Іванович,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інвестицій, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Теоретичні та методичні засади багатофункціонального розвитку сільських територій
Булавка Олексій Гаврилович,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Проблеми та стан розвитку сільських територій
в Україні в умовах децентралізації управління
Сенюк Юрій Володимирович,
академік УАН, Голова правління Міжнародного індустріального парку
Зарубіжний досвід та моделі розвитку сільських територій
Грабар Іван Григорович,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів, машин і обладнання, Житомирський національний агроекологічний університет
Пріоритети багатофункціонального розвитку сільських територій
в умовах глобальних викликів
Кропивко Максим Михайлович,
кандидат економічних наук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Родові садиби та екологічні поселення – один з шляхів планомірного розвитку сільських територій
Ходаківський Євгеній Іванович,
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет
Синтелектичні засади ноогештальтів в економіці та екології
Плотнікова Марія Федорівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет
Булуй Олексій Григорович,
кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет
Ноосферна освіта – перспективний напрям в сучасній технології навчання в Родових поселеннях
Васильєв Михайло Леонідович,
голова Всеукраїнської громадської організації «Народний рух захисту Землі»
Досвід державно-приватного партнерства та співпраці громадських організацій у розвитку сільських територій
Кава-брейк13.00-13.30
Продовження конференції 13.30-18.00
Віленчук Олександр Миколайович
кандидат економічних наук, доцент, докторант, Житомирський національний агроекологічний університет
Аграрне страхування як інституціональний інструмент сільського розвитку в умовах євроінтеграції
Добриніна Анастасія Геннадіївна,
Рус Ірина Василівна,
поселенці ПРП «Тартак» Черняхівського району Житомирської області
Зачем мы создаем свои родовые поместья (поселение РП в урочище Тартак)
Жерибор Ліна Леонідівна,
аспірант ЖНАЕУ
Ратошнюк Тетяна Миколаївна
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу економічних досліджень Інститут сільського господарства Полісся НААН
Основні засади формування механізму соціально-економічного розвитку сільських територій
Соколова Алла Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент, завідувач сектору економічного аналізу та оперативної інформації Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН
Соціальні пріоритети багатофункціонального сільського розвитку
Чайка Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри землеробства та агрохімії, Полтавська державна аграрна академія
Сутність та особливості екологічних поселень в стійкому розвитку
сільських територій
 
 
 
 
 
Федорак Василь Іванович
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки, Інститут управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»
Гилка Марина Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри фундаментальної, природничої
та загальноекономічної підготовки, Інститут управління природними ресурсами ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»
Деякі теоретичні аспекти дослідження поняття «сільські території
Шилов Юрій Олексійович,
доктор історичних наук honoris causa; академік України, РФ, США;
професор, завідувач кафедрою українознавства МАУП (Київ)
Загальноєвропейська традиція Родових поселень в Україні
Заключне слово-виступ
Лупенко Юрій Олексійович,
директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України
Прийняття резолюції 17.50-18.00
Закриття конференції 18.00
 
ЗАПРОШЕНІ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство освіти та науки України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад України
Всеукраїнська асоціація міст України
Всеукраїнська асоціація обласних і районних рад України
Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами
 
 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Конференц-зал ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 315
 
Початок о 10-00

--- Подпишись на рассылки и газеты... --- --- Информационная политика газеты... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

НравитсяCopyright 2006-2019 © Международная газета "Родная газета"
Информационная политика международной газеты «Родная газета» http://rodnaya.bytdobru.info/o-gazete/#anchor164
Копирование материалов приветствуется. Будем благодарны за ссылку на наш сайт.
Ответственность за содержание информации несёт её автор.
Разработка сайта http://devep.ru