Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийХорошие газеты
Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Газета Родовое поместье Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):Группы
По поводу Родной партии

 
Проживая в маленьком селе и не имея доступа к Интернету, с единомышленниками я общаюсь редко. Но недавно мне довелось встречаться со многими друзьями-анастасиевцами (брачный слёт и Академия родовых поместий под Киевом). Бурю эмоция и море положительных впечатлений трудно описать. Но открыл также для себя и неожиданные моменты. Так, в частности, вызывает озабоченность недальновидность некоторых друзей по вере. Что я имею в виду: ведь создавать родовые поместья собираются все, а вот о защите их никто особо не заботится. Так будто у нас уже есть железная гарантия их неприкосновенности. Я говорю не о противостоянии с соседями-крестьянами, а о защите самой идеи родовых поместий на всех уровнях и в первую очередь на государственном (законодательном). Здесь же вопрос упирается в создание нашей Родной партии. А впечатление такое, будто многие не знают, что в государстве основное управление происходит с помощью законов. И при принятии нужных нам законов отпадет масса проблем, и ситуация для нас сразу измениться в лучшую сторону. Для этого, собственно, нам Родная партия и нужна. Я конечно не призываю бросать все дела и срочно браться за создание партии. Нет. Хорошо всё то, что в меру. Пусть каждый делает то, что он лучше умеет и что на данный момент для него важнее. Но когда слышу, что некоторые, отмахиваясь от вопроса о Родной партии, и других убеждают, что это дело десятое, мне почему-то вспоминается рассказ Анастасии о солдатах, которые настолько крепко верят в своего командира, что в бой не идут, считают – он и сам всех врагов победит. Так вот, давайте не будем такими солдатами. Уж коли хотим строить счастливую жизнь, так давайте заботится обо всех деталях этого строительства, а не только о своём гектаре. Ведь кроме нас то этого делать больше некому. А если каждый хоть немножко пособит в чем сможет, то вместе мы не только поместья построим и партию создадим, но ещё и расцвет страны своей увидим.
 
С уважением и надеждой на понимание,
Виктор Кипень.
 
Стосовно Рідної партії.
Проживаючи в маленькому селі і не маючи доступу до Інтернету, із однодумцями я спілкуюсь рідко. Та нещодавно мав зустрічі з багатьма друзями-однодумцями (шлюбний зліт та Академія родових помість під Києвом). Бурю емоцій та море позитивних вражень важко описати. Але відкрив для себе і несподівані моменти. Так, зокрема, викликає занепокоєння недалекоглядність деяких друзів по вірі. Що я маю на увазі: адже створювати родові помістя збираються всі, а от про їх захист ніхто особливо не турбується. Так, наче ми вже маємо залізну гарантію їх недоторканності. І справа не в протистоянні із сусідами-селянами, а в захисті самої ідеї родових помість на всіх рівнях і в першу чергу на державному (законодавчому). Тут же все зводиться до створення Рідної партії. А враження таке, наче більшість із нас не знаюсь, що у державі головне керування відбувається за допомогою законів. І при прийнятті потрібних нам законів відразу зникнуть безліч проблем і ситуація для нас відразу зміниться на краще. Для цього, власне кажучи, нам Рідна партія й потрібна. Я звичайно не закликаю кидати всі справи и терміново братися за створення Рідної партії. Ні. Добре лише все те, що в міру. Нехай кожен займається тим, що в нього краще виходить і що для нього на сьогодні важливіше. Та коли чую, що декотрі відмахуючись від питання про Рідну партію, ще й інших переконують, що це справа не потрібна меня, чомусь згадується сказане Анастасією про воїнів, які так куріпко вірять у свого командира, що в бій не йдуть, гадають – він і сам переможе. Так от давайте ми такими вояками не будемо. Якщо хочемо збудувати щасливе життя, так давайте піклуватись про всі без вийнятку деталі цього будівництва, а не лише про свій гектар. Адже окрім нас, цього й робити більше нікому. А якщо кожен хоч трішки допоможе в чому зможе, то разом мі не тільки помістя збудуємо і партію створимо, а ще й побачимо розквіт країни, у якій живемо.
 
Із повагою і надією на розуміння,
Віктор Кіпень.

--- Подпишись на рассылки и газеты... --- --- Информационная политика газеты... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

НравитсяCopyright 2006-2019 © Международная газета "Родная газета"
Информационная политика международной газеты «Родная газета» http://rodnaya.bytdobru.info/o-gazete/#anchor164
Копирование материалов приветствуется. Будем благодарны за ссылку на наш сайт.
Ответственность за содержание информации несёт её автор.
Разработка сайта http://devep.ru